Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řez a tvarování

15. 3. 2011

 

ŘEZ A TVAROVÁNÍ – pojmy
 
     Řezem se odstraňují nebo zkracují výhony a větve v koruně stromu nebo keře pomocí speciálního nářadí.
 
     Tvarováním se usměrňuje růst větví do potřebné polohy, jednak řezem, ale převážně ohýbáním, vyvazováním, rozpínáním při použití nejrůznějších pomůcek, a to od provázku až po celou opěrnou konstrukci.
 
                 
 
Podle životního období a hlavního cíle rozdělujeme řez na:
-        výchovný ( tvarovací )
-        udržovací ( udržení růstu a plodnosti )
-        zmlazovací ( obnovovací )
 
Podle časového období na:
-        řez zimní ( vegetační klid )
-        řez jarní ( rašení do odkvětu )
-        řez letní ( ostatní doba vegetace )
 
Podle způsobu řezu:
-        prořezávání ( prosvětlovací )
-        zkracování
-        speciální řez ( posílení růstu, zeslabení růstu a další )
 
                 
 
Každý řez je vážný zásah do celistvosti stromu a jeho životních procesů. Otevřené rány umožňují vstup různým patogenním činitelům, kteří nepříznivě ovlivňují jeho zdravotní stav.
Způsob a vedení řezu musí stromu umožnit co nejrychlejší hojení ran. Dáváme pozor, abychom nepoškodily větve a výhony v okolí řezu. Vzniklé poranění se musí zahladit nožem.
 
Tvarováním se formují koruny v předem vymezeném prostoru tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro očekávaný užitek. Pro tvarování je důležité znát zákonitosti růstu a vývoje ovocného stromu a keře a upravovat korunu v souladu s nimi.
 
Tvar je určen stavbou koruny a výškou kmene:
-        jednoletý štěpovanec (Š), štěpovaný nejvýše 10 cm nad zemí
-        špičák (Šp), dvouletý a starší výpěstek s rovným nepoškozeným výhonem s obrostem i bez obrostu
-        palmeta (P), v korunce je terminál a dva protilehlé výhony
-        vřeteno a vřetenovitý zákrsek (Vř), výrazný rovný terminál a má nejméně tři boční větve
 
-        Zákrsek ( ZK ) - výška kmene 40 – 60 cm
-        Čtvrtkmen ( ČK ) - výška kmene 90 – 110 cm
-        Polokmen ( PK ) - výška kmene 140 – 160 cm
-        Vysokokmen ( VK ) - výška kmene 180 -200 cm
 
      
 

Literatura: Jan Kadlec – Řez ovocných stromů a keřů