Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podnože

15. 3. 2011

 

     Podnože jsou rostliny pro další použití při výrobě ovocných a okrasných rostlin. Získávají se generativním a vegetativním způsobem.

Podnož a naštěpovaná odrůda musí dávat po srůstu takový výpěstek, který splňuje naše požadavky.

Podnož tvoří kořenovou část, vyživuje naštěpovanou odrůdu a svým matabolismem ovlivňuje její charakter. Podnož musí být mladá a v optimálním pěstitelském stavu.

 
Generativní množení podnoží spočívá v rozmnožování semenem. Vzešlé rostliny se nazývají semenáčky.
 
Vegetativní množení podnoží spočívá v tom, že k namnožení rostlin použijeme část mateřské rostliny. Provádí se dvěma ypůsoby.
Dceřiná rostlina se oddělí od mateřské až po zakořenění a to                                                                                                                     
dělením
hřížením
kopčením
odkopky
odnožemi
Dceřiná rostlina se oddělí od mateřské před zakořeněním a jedná se o
dřevité řízky
bilinné řízky
kořenové řízky
tkáňové kultury (laboratorně)
 
Po řádném zakořenění a následném zaškolkování se v nejlépe vhodném období (zpravidla v srpnu) na tyto podnože pomocí očkování nebo roubování přenesou ušlechtilé odrůdy určené pro pěstování ovoce.
 
     Na šlechtění a množení podnoží jsou kladeny vysoké nároky, což znamená, že jsou získávány a šlechtěny ve šlechtitelských stanicích jak v ČR, tak v zahraničí.
Jejich značení určuje: kořenový systém, mrazuvzdornost, vitalitu růstu, klimatické a půdní podmínly, doporučené tvary odrůd a značku šlechtitele.
 
              
 
A teď něco o podnožích pro jednotlivé druhy ovocných stromů, které lze doporučít zahrádkářům- samopěstitelům.
 
Jabloně
vegetativně množené podnože - oddělky
M 9 – slabě rostoucí, malý kořenový systém, mělce kořenící, středně odolná k mrazu – použití pro ovocné stěny – nutná opora.
M 26 – středně bujně rostoucí, dobře kotvící v půdě, vhodná do lehkých a nezamokřených půd.
MM 106 – středně bujně rostoucí, velký kořenový systém, odolná k mrazu, vhodná do kamenitých i vlhkých půd.
J-TE-C a J-TE-H – středně bujně rostoucí, odolná k mrazu, bez zvláštních nároků na půdu.
 
 
Hrušně
     Na doporučené vegetativní podnože se doporučují kdouloně. Jsou slabě rostoucí, s malým, rozložitým, mělce kořenícím kořenovým systémem.
K-TE-B – je mrazuvzdorná, má delší vegetační dobu. Množí se bylinnými řízky i oddělky. Srůstnost s jednotlivými odrůdami je rozdílná.
K-TE-E – je silně mrazuvzdorná. Množí se bylinnými řízky. Srůstnost s odrůdami je rozdílná.
MA-SE – je středně mrazuvzdorná.Odrůdy silně oslabuje v růstu. Množí se převážně odkopky, koření velmi mělce. Srůstnost s odrůdami je většinou dobrá.
BA-29 – je středně mrazuvzdorná. Odrůdy středně oslabuje v růstu, stromy rostou rovně. Množí se odkopky i bylinnými řízky. Snáší i sušší půdy, koření středně hluboko. Srůstnost s odrůdami je dobrá.
 
 
Broskvoně
Generativně množené podnože.
B-VA-1, B-VA-2, B-VA-3 – ve všech případech se jedná o výběry semenáčů broskvoní. Odolnost vůči mrazu je dobrá. Nesnáší nadbytek vápna v půdě, jinak dochází ke chlorózám. Odrůdy na
B-VA-2 – mají nejlepší zdravotní stav.
BM-VA-1, BM-VA-2 – jedná se o křížence mandloně a broskvoně. Mrazuodolnost je dobrá, snáší půdní únavu, sušší, písčité půdy a vyšší obsah vápna.
 
 
Meruňky
Generativně množené podnože.
M-HL-1 – má slabší růst, vysokou odolnost proti mrazu, dpbrý zdravotní stav, vhodná i do okralových oblastí.
M-LE-1 – pochází ze zahraničních odrůd, odolnost proti mrazu vysoká, omezuje růst stromu a podporuje jeho plodnost.
M-VA-1, M-VA-2, M-VA-3, - všechny vzešly ze semenáčků meruněk z oblasti jižní Moravy, střední odolnost vůči mrazu.
Vegetativně množené podnože.
MY-KL-A – myrobalám, vhodný především do sušších a lehčích půd.
St. Julien Á – slivoňová podnož, vhodná do vlhčích a těžších půd.
 
 
Slivoně, švestky
Vegetativně množené slivoně.
St. Julien Á – vhodná do teplejších oblastí s dostatkem vláhy, sucho nesnáší. Příznivě ovlivňuje plodnost.
Pixy´ - velmi vhodná pro nízké pěstitelské tvary, nesnáší suché polohy. Je vhodná pro velkoplodé odrůdy, neboť má snahu zdronňovat plody odrůd na ni naštěpovaných.
Vegetativně množený myrobalán.
MY-KL-A – velmi odolný vůči nízkým teplotám, méně náročný na stanoviště a a příznivě ovlivňuje plodnost naštěpovaných odrůd.
Generativně množený myrobalán.
MY-VS-1 – příznivě ovlivňuje plodnost, je vhodný do lehčích sušších i středně těžkých půd s vyšším obsahem uhličitanu vápenatého.
 
 
Třešně a višně
Vegetativně množené podnože. (Prunus = třešeň)
Colt´ - vznikl mezidruhovým křížením Prunus avium x Prunus ceresus. Odrůdy na něm naštěpované rostou slabě až středně bujně. Odolnost proti mrazu je dobrá. Stromy vstupují brzy do plodnosti a tato je velká.
P-HL-A - odrůdy na ní naštěpované rostou slabě. Nástup do plodnosti je brzký a plodnost velká.Je vhodná pro pěstování na nízkých tvarech.Speciální požadavky na stanoviště a agrotechniku nemá.
Generativně množené podnože – zvané ptáčnice.
P-TU-1, P-TU-2, P-TU-3 - rostou bujně. Jsou vhodné pro pěstování klasických vyšších tvarů.
 
 
Angrešt a rybíz – stromkový tvar
Jako vegetativně množená podnož se používá meruzalka zlatá.
ME-LS-A – málo větví, má vysokou výtěžnost v délcei tloušťcevyrovnaných tlustých prutů. Dobře vyzrává pouze v teplých oblastech.
ME-LS-B – méně větví, pruty jsou tlusté i ve vrcholové části, proto jsou vhodné i pro tlustší rouby rybízu červeného.
ME-LS-C – málo větví, pruty jsou středně tlusté, jejich vyrovnanost v délce i tloušťce je vysoká a vyzrávání stejnoměrné a dokonalé. Má však nižší výtěžnost.
 
 
Literatura: Jan Blažek a kolektiv – Ovocnictví
                  Ing. Jaroslav Richter a kolektiv – Velký atlas odrůd ovoce a révy

                  Eduard Vilkus – Roubování a očkování