Jdi na obsah Jdi na menu
 


Maliník a ostružiník

15. 3. 2011

 

CHOROBY A ŠKŮDCI MALINÍKU A OSTRUŽINÍKU

       Nejzávažnější chorobou maliníku je odumírání maliníku, které se projevuje fialověhnědými skvrnami a na loňských výhonech především odlupováním borky a předčasným usycháním.

Maliník by se neměl pěstovat na těžkých a vlhkých půdách. Menší škody může choroba způsobovat i na ostružiníku.

      V posledních letech se u maliníku a především u ostružiníku stále častěji setkáváme se rzivostí (rzí). Vždy je pro ně typická tvorba prášivých ložisek žlutých a na podzim i tmavohnědých výtrusů. Mohou být na listech a a někdy dokonce na plodech. Opatřením je včasné odstranění napadených listů a po sklizni plodů okamžitě odstranit napadené výhony. Chemická ochrana je možná použitím přípravků Baycor 25 WP nebo Dithane DG Neotec. S postřiky je nutné začít krátce po vyrašení rostlin a ošetření alespoň dvakrát v desetidenních intervalech opakovat.

      Na postupu je také velmi nebezpečná fytoplazmová zakrslost maliníku. Na loňských prýtech z každého pupenu vyraší větší počet slabých a neplodných výhonů. U paty prýtů pak vyrůstají desítky drobných slabých výhonů. Jedinou ochranou je okamžité a důkladné odstranění napadených rostlin.

      Listy maliníku i ostružiníku jsou často poškozovány různými druhy roztočů (sviluška ovocná, hlávčivec višňový, vlnovník maliníkový a vlnovník ostružiníkový), kteří způsobují různé skvrny a deformace listů. Pouze vlnovník ostružiníkový způsobuje částečné nevyzrávání plodů (některé peckovičky zůstávají červené). Jako ochranu je možné použít přípravky proti přezimujícím škůdcům – Oleoekol a Talstar 10 EC nebo za vegetace Omite 570 EW či Talstar 10 EC.

      Mšice maliníková žije v koloniích a způsobuje shluky pokroucených listů na koncích letorostů. Ochranou je předjarní ošetření proti přezimujícím škůdcům – Oleoekol, Talstar 10 EC.

      Bejlomorka ostružiníková vytváří na výhonech všeobecně známé zduřelé hálky. Jedinou ochranou je odstraňování těchto výhonů. Toto musí být provedeno od června do začátku jara příštího roku, protože později jsou hálky prázdné.

      Původcem červivosti malin jsou larvy malinovníka plstnatého a malinovníka šedého. V porostech s jejich pravidelnými výskyty je možné ve fázi poupat provést ošetření přípravkem Decis EW 50.

       

 

Literatura: Rukověť zahrádkáře 2009 – Ing. Jaroslav Rod, CSc.