Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jádroviny - choroby

23. 4. 2011

 

 
 
CHOROBY A ŠKŮDCI JÁDROVIN
 
 
     Vtomto článku se seznámíme s nejběžnějšími chorobami a škůdci, které nás nejvíce trápí u jádrovin – jabloně a hrušně.
Z chemických přípravků, které zde budou uváděny vybereme k ošetření vždy jen jeden. Doporučuje se ale přípravky střídat, aby nedošlo u chorob a škůdců k náviku-rezistenci.
 
 

CHOROBY

 

 

Nejvážnější chorobou jádrovin je bakteriová spála růžokvětých – květy vodnatí, vadnou, sesychají a černají. Listy hnědnou, černají a svinují se. Letorosty vodnatí, usychají, svrašťují se a vrcholy se hákovitě ohýbají. Specifickým příznakem je tvorba bakteriálního hnědnoucího slizu. Jedná se o karanténní chorobu (výskyt je nutno hlásit Státní rostlinolékařské správě a napadené stromy likvidovat).
 
 

Virová mozajka jabloně – příčinou je virus Apple mosaic virus – na listech se objevují výrazně světlé až bílé skvrny. V průběhu léta skvrny zhnědnou a nekrotizují. Choroba se přenáší mechanicky roubováním nebo běžným řezem.

 
Nektriové usychání větví (korové nekrózy) – houby Nectria galligena, Valsa melicola, Diaporte eres – nádorovité deformace na větvích nebo velké nekrotické propadlé skvrny v kůře větví a kmenů. Houba napadá poraněná místa stromu.
Ochrananepěstovat na vlhčích stanovištích a těžších půdách, vzdušné koruny, vyrovnaná výživa, správný způsob řezu, ošetření ran, podzimní a jarní ošetření měďnatýmí přípravky Champion 50 WP, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC. (S ochranou broskvoní proti kadeřavosti).
 
Strupovitost jádrovin – houby Venturia inegualia, Venturia pirina – přezimuje na spadaném listí ve formě mycelia. Typická strupovitost plodů, ale i různé skvrny na listech a strupovitost větviček.
Ochrana – rezistentní odrůdy, vzdušné koruny stromů, likvidace opadlých listů. Fungicidy-Baycor 25 WP, Clarinet 20 SC, Delan 750 WDG, Discus, Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Syllit 65 WP, Talent, Topas 100 EC, Zato 50 WG – první ošetření ve fázi myšího ouška, před květem, další podle potřeby (max.3x)
 
 
Padlí jabloňové – houba Podosphaera leucotricha – mycelium přezimuje v listových a květních pupenech, tvoří bílé moučnaté povlaky na listech, květech, letorostech a síťovitá korkovitost plodů.
Ochrana – odolnější odrůdy, mechanické odtraňování napadených částí, vyvážená výživa. Fungicidy – Clarinet 20 SC, Discus, Talent, Topas 100 EC, Zato 50 WG – první ošetření 7 až 10 dnů před květem (myší ouško, jako strupovitost), dále dle potřeby až do července.
 
 
Moniliová hniloba – houby Monilinia fructigena a Monilinia laxa – přezimují na mumifikovaných plodech, šíří se na značnou vzdálenost větrem, vodou a hmyzem. Mycelium se rozrůstá pod pokožkou plodu, hnědne, hnije a je doprovázena tvorbou koncetricky umístěných světlých polštářků.
 

Ochrana – odstraňování napadených plodů, ochrana před bodavým a savým hmyzem, mechanickým poškozením plodů (kroupy). Ošetření fungicidy proti strupovitosti – Discus, Delan 700 WDG, Zato 50 WG.

 
 

 
Sazovitost jablek – houba Phyllachora pomizena – projevuje se černými povlaky na plodech (často jdou setřít).
 

Ochrana – vzdušné koruny stromů. Pozdní ošetření fungicidy proti strupovitosti – Discus nebo Zato 50 WG.

 
Mušincovitost jablek – houba Schizothirium pomi – projevuje se drobnými tečkami většinou uspořádaných do pravidelných skvrn.
 

Ochrana – vzdušné koruny stromů. Pozdní ošetření fungicidními přípravky proti strupovitosti např. Delan 750 WDG, Baycor 25 WP, Topas 100 EC, Talent, Zato 50 WG.

 
Rez hrušňová – houba Gymnosporangium fuscum – oranžové skvrny na vrchní straně listů, na spodní straně těchto skvrn později světle hnědé výrustky. Hostitelem je jalovec chvojka a jalovec čínský na kterém přezimuje.
Ochrana – prostorová izolace mezi jalovci více než 150 až 200 m, pěstovat odolnější odrůdy hrušní, odstraňovat ložiska na jalovcích (před květem hrušní), před květem ošetit hrušně fungicidy Baycor 25 WP, Delan 750 WDG, Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Talent. Stejnými přípravky ošetříme jalovce koncem léta (srpen až září).
 
 
 

ŠKŮDCI

 

 

Květopas jabloňový a hrušňový – nosatcovitý brouk Anthonomus pomorum – vyžírá květní orgány, podobně jako jeho larvy. Poupata se nerozvíjejí a s larvami uvnitř hnědnou.
Ochrana – setřásání na plachty nebo folie, ošetření insekticidními přípravky Oleoekol, Calypso 480 SC, Karate Zeon 5 CS, Talstar 10 EC – od fáze myšího ouška, jakmile jeden den je odpolední teplota vyšší než 17°C, za chladného počasí za 14 dnů zopakovat.
 

 

 
Obaleč jablečný – šedý až šedohnědý motýlek Cydia pomonella, jehož housenky způsobují červivost plodů. V plodu je vždy jen 1 housenka světlerůžové barvy, později šedá.
Ochrana – vlnitá lepenka na kmen, přípravky Calypso 480 SC, Decis Magus,              Karate Zeon 5 CS, Mospilan 20 SP, Reldan 40 EC, Talstar 1O EC – vše nejlépe na základě signalizace (feromonové lapáky – Deltastop CP).
 
 
Obaleč pupenový, obaleč ovocný – motýli čeledi Tortricidae – larvy a housenky škodí žírem na pupenech a mladých listech, červivost plodů.
 

Ochrana – od fáze myšího ouška do růžového poupěte přípravkem Talstar 10 EC.

 

 

Zobonoska ovocná a jablečná – nosatcovití brouci Caenorhinus aequatus – způsobují jamkovitost a deformaci plodů.
 

Ochrana – od fáze myšího ouška přípravky Calypso 480 SC, Talstar 10 EC.

 

 

Pilatka jablečná – blanokřídlá oranžová muška Hoplocampa testudinea – klade vajíčka pod pokožku kališních plátků. Černé housenice vyžírají jadřince plodů, které pak opadávají.
 

Ochrana – těsně po opadu květních plátků přípravky Calypso 480 SC, Reldan 40 EC.

 

 

 

 

 

Sviluška ovocná – tmavě červený roztoč Tetranychidae – škodí sáním na spodní straně listu, žije v jemné pavučince, vrchní strana listu ztrácí zelenou barvu a žloutne.
 

Ochrana – ošetření proti přezimujícím škůdcům Oleoekol, Reldan 40 EC, Talstar 10 EC – za vegetace Omite 570 EW, Omite 30 W, Talstar 10 EC. Také dravý roztoč Typhlodromus pyri.

 

 

Štítenka zhoubná – červci Quadraspidiotus perniciosus – saje na větvích a plodech. Vlivem jedovatých slin dochází v místech sání k červenání pletiv.
 

Ochrana – ošetření proti přezimujícím škůdcům přípravky Oleoekol, Talstar 10 EC.

 

 

 

 

Vlnatka krvavá – mšice Eriosoma lanigerum – žíjí v bílých chomáčcích na větvičkách jabloní, po rozmáčknutí jsou krvavě červené. Způsobují deformace ran i zdravých větví.
Ochrana – za vegetace přípravky Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Pirimor 50 WG – nutno přidávat smáčedlo a podle potřeby ošetření opakovat.
 

 

 

 

Mšice – hmyz Aphidomorfa – přezimuje černé, lesklé, kulaté vajíčko. Sají na listech a pupenech čímž způsobují deformace listů i letorostů. Zároveň to jsou největší přenašeči různých houbových chorob. Působí škody nejen na všech ovocných dřevinách, ale i na zelenině a okrsných rostlinách.
 

Ochrana – ošetření proti přezimujícím škůdcům přípravky Oleoekol, Talstar 10 EC – za vegetace přípravky Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Pirimor 50 WG, Reldan 40 EC, Neudosan.

 

 

 

 

 

 

FIZIOLOGICKÉ PORUCHY

 
Pihovitost plodů – tmavé propadlé skvrny ve slupce. Vyskytuje se na velkých plodech s řídkou a měkkou dužninou. Je způsobena nízkým obsahem vápníku v plodu v době dozrávání nebo vzniká vlivem zvýšeného obsahu dusíku či hořčíku v půdě.
 
Sklovitost plodů – v opkolí cévních svazků je dužnina sklovitě průhledná. Je způsobena náhlým nahromaděním cukru v pletivech plodu po nadměrném slunečním osvětlení, které následovalo po delším období chladna. Často se objevuje po delším období sucha, při nedostatečné zálivce. Výskyt umocňuje i jednostranná výživa dusíkem.
 
Žloutenka listů (chloróza) – listové čepele žloutnou, jen žilnatina je zelená. Je způsobena nevyváženým poměrem obsahů živin v půdě - nedostatek železa a hořčíku, nadbytek vápníku – nebo nedostatečným přístupem kyslíku ke kořenům v těžkých, zamokřených půdách. Vzniká také za období dlouhého chladného počasí a při poškození kořenové soustavy mrazy, suchem, hlodavci.
 
Deformace plodů – obvykle způsobena nedostatkem stopových prvků v půdě, jako je bór, molibden, mangan.
 
Kaménčitost dužniny – vyskytuje se u hrušek – okolo jadřince v blízkosti cévních svazků vznikají sklereidy-drobné tvrdé částečky (tlustostěnné kamenné buňky). Často bývá způsobena nedostatkem stopových prvků v půdě, hlavně bóru.
 

 

 

U těchto poruch doplníme nebo naopak omezíme chybějící či přebývající živiny (hnojivy).

 


 


Literatura: Ing. Miroslav Richter – Velký atlas odrůd ovoce a révy
                  Ing. Jaroslav Rod, CSc. - Knihovnička zahrádkáře – ochrana rostlin